Luk menu
Sund i kroppen thumbnail

Jumping® Fitness for børn og unge

Fordi det er fedt, sjovt og anderledes! Og rigtig mange andre gode grunde!!!

Hvad gør motion for børn/unge?

Motion er vigtigt på mange områder. Motion udvikler motorikken og frigør endorfiner, der er kroppens naturlige lykkestof. Men motion spiller også en rolle i forhold til boglige præstationer, da det er bevist, at motion påvirker koncentrationsevnen og hukommelsen.

  • Motion styrker kroppen, men skaber også selvtillid og glæde
  • Holdsport udvikler barnets sociale kompetencer
  • Børn, der dyrker regelmæssigt motion er bedre til at koncentrere sig, husker bedre og klarer sig bedre bogligt.

Fra barnet bliver født, indtil det er omkring 6 års alderen, da er alle fysiske udfoldelser rettet mod udviklingen og styrkelsen af motoriske færdigheder.

Først når barnet bliver 6-14 år gammel, er det vigtigt, at det bevæger sig for at styrke kondition og styrke på lige fod med udviklingen af motoriske færdigheder.

I puberteten, mellem 14-18 år, parallelt med den naturlige vægtstigning, bliver det gradvist vigtigere at dyrke motion med henblik på kondition og styrke.

Fysiske og psykiske gevinster

Et aktivt liv som barn forebygger således sygdomme senere hen i livet, men der er også mange gode gevinster nu og her for børnene – både fysisk og psykisk:

  • Daglig bevægelse er afgørende for børns sundhed, bl.a. fordi børn opbygger deres muskler og knogler, mens de vokser.
  • Aktive børn trives bedre, har mere energi og er mindre syge.
  • Bevægelse styrker børns motorik, så de har lettere ved at koncentrere sig og lære. Motorikken har især betydning for sprogstimulation.

Bedre selvværd og indlæringsevne

Fysisk aktive børn har ofte et bedre selvværd, en større selvtillid, flere sociale relationer og føler sig mindre ensomme i forhold til fysisk inaktive børn. Fysisk aktivitet har også en positiv effekt på børns kognition, dvs. indlæringsevne, opmærksomhed og intellektuelle færdigheder.

Dermed er der skabt et godt grundlag for, at børnene klarer sig bedre mentalt, socialt og fagligt.

Bedre motorik

Fysisk aktivitet stimulerer børns motorik (dvs. evne til at udføre og tilegne sig nye bevægelser og bevægelsesmønstre), deres koordinationsevne (dvs. samspillet mellem kroppens muskler, der er nødvendig for at udføre bestemte bevægelser) og sikrer en god balanceevne.

Bedre kondition

Børn og unge der er fysisk aktive har en bedre kondition end børn der fysisk inaktive. Kondition er et mål for, hvor godt kroppen kan levere ilt til musklerne, og hvor godt musklerne udnytter ilten til at danne energi.

Bedre kondition medfører således positive forandringer både i lungerne, hjertet, blodkarrene og selvfølgelig i musklerne.

Mindre risiko for sygdomme og overvægt

Fysisk aktive børn forebygger tidlige stadier af livsstilssygdomme, dvs. sygdomme der kan opstå som følge af ens livsførelse som f.eks. Diabetes og hjertekarsygdomme.

Fysisk aktive børn har dermed mindre risiko for at få livsstilssygdomme som voksne. Samtidig har fysisk aktive børn en lavere risiko for at blive overvægtige.